autoškola přerov

VAŠE JÍZDA
ZAČÍNÁ U NÁS

Autoškola Zapletal vyškolila řadu úspěšných řidičů, které denně potkáváte na silnicích. Jedni z nich jsou možná vaši rodiče, kamarádi, známí. Všechny jsme naučili jezdit bezpečně a zodpovědně. A tebe to naučíme také!!

OSOBNÍ AUTO

►► věk 18 let

►► zdravotní způsobilost
►►
odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)

NÁKLADNÍ AUTO

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva) Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny​

MOTOCYKL

►► 28 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
►► 2 hodiny výcvik praktické údržby
►► 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy dle svých časových možností

AUTOBUS

Závěrečné zkoušky se skládájí obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7:30 hod. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní.​

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

►► věk 18 let
►► zdravotní způsobilost
►► odborná způsobilost
(úspěšně složená závěrečná zkouška)

AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

►► 28 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
►► 2 hodiny výcvik praktické údržby
►► 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy dle svých časových možností

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM

Závěrečné zkoušky se skládájí obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7:30 hod. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní.​

KONDIČNÍ JÍZDY

►► 28 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
►► 2 hodiny výcvik praktické údržby
►► 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy dle svých časových možností

VÝCVIK

►► 28 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
►► 2 hodiny výcvik praktické údržby
►► 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy dle svých časových možností

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

►► věk 18 let
►► zdravotní způsobilost
►►
odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)

PŘIHLÁŠKA

Závěrečné zkoušky se skládájí obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7:30 hod. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní.​