NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

Řidičský průkaz skupiny C

Opravňuje k řízení motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena
k přepravě osob, smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)

VÝCVIK

 • individuální: možno stihnout už za 16 dní
 • rychlokurz: 3 - 5 týdnů

Délka výcviku závisí především na schopnostech žadatele a vzhledem k tomu, že se jedná o držitele ŘP skup. B, výuku je možné zvládnout již za měsíc, pokud se žadatel přizpůsobí režimu výcviku a výuky. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na vozidle IVECO.

PRAXE

 • 18 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
 • 4 hodiny výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7:30 hod. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz a ŘP skupiny B.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test))
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla (3 otázky)

Přihlásit se do kurzu v naší autoškole můžete hned několika způsoby:

 • osobní návštěvou autoškoly, pondělí a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod.
 • vyzvednutí přihlášky v prodejně nábytku v pasáži - pod autoškolou (v Přerově))
 • telefonicky na číslech 608 96 86 96 nebo 775 70 44 33
 • SMS zprávou - napíšete adresu a jméno a přihláška Vám bude zaslána e-mailovou zprávou na adresu info@autoskolaprerov.cz
 • stáhněte si přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti a vyplněné poslat poštou
 • vyplněním elektronického formuláře a osobním potvrzením do pěti prac. dnů

Elektronický formulář – přihláška online

Pokud se osobně nedostavíte do pěti pracovních dnů potvrdit vaši přihlášku, tato bude stornována!