NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

Řidičský průkaz skupiny C

Opravňuje k řízení motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena
k přepravě osob, smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

VÝCVIK

Délka výcviku závisí především na schopnostech žadatele a vzhledem k tomu, že se jedná o držitele ŘP skup. B, výuku je možné zvládnout již za měsíc, pokud se žadatel přizpůsobí režimu výcviku a výuky. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na vozidle IVECO.

PRAXE

ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7:30 hod. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz a ŘP skupiny B.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

Přihlásit se do kurzu v naší autoškole můžete hned několika způsoby:

Elektronický formulář – přihláška online

Pokud se osobně nedostavíte do pěti pracovních dnů potvrdit vaši přihlášku, tato bude stornována!