Autoškola Zapletal - dlouholetá tradice a tisíce spokojených řidičů

skupina C

Řidičský průkaz skupiny C

opravňuje k řízení motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob, smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

  • věk 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)
  • žadatel je držitelem skupiny B

Výcvik

Délka výcviku závisí především na schopnostech žadatele a vzhledem k tomu, že se jedná o držitele ŘP skup. B, výuku je možné zvládnout již za měsíc, pokud se žadatel přizpůsobí režimu výcviku a výuky. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na vozidle IVECO.

Praxe

  • 18 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
  • 4 hodiny výcvik praktické údržby
  • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7:30 hod. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz a ŘP skupiny B.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
  • zkouška z praktické jízdy
  • zkouška z ovládání a údržby vozidla (3 otázky)

přihláška on-line