MOTOCYKL

skupina AM

Řidičský průkaz skupiny AM

opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

 • věk 15 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 14 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok.

Praxe

 • 13 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
 • 1 hodina výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Informace o výkonu zkoušky dostane žadatel u nás.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z pravidel silničního provozu (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy

skupina A1

Řidičský průkaz skupiny A1

opravňuje k řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

 • věk 16 let *
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

* ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 14 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na motocyklu YAMAHA VIRAGO 125. Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok.

Praxe

 • 13 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
 • 1 hodina výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Informace o výkonu zkoušky dostane žadatel u nás.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla (1 otázka)

skupina Ao

Řidičský průkaz skupiny A s omezením (Ao)

opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 25 kW nebo do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na motocyklu SUZUKI SAVAGE LS 650. Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok.

Praxe

 • 13 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
 • 1 hodina výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Informace o výkonu zkoušky dostane žadatel u nás.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

  • zkouška z pravidel silničního provozu (1 test)
  • zkouška z praktické jízdy
  • zkouška z ovládání a údržby vozidla (1 otázka)

skupina An

Řidičský průkaz skupiny A s omezením (An)

opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 25 kW nebo do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

  • věk 21 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)
  • žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A omezeno do 25 kW a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocykl bez omezení výkonu

 

Výcvik

Výcvik je dobrovolný, pokud již uchazeč vlastní řiďičské oprávnění Ao. Pokud uchazeč splní věk 21 let, může v jeden den skládat zkoušku pro získání ŘP skupiny Ao a zároveň An, v takovém případě nemusí předkládat znovu lékařské osvědčení. Závěrečná zkouška se provádí na motocyklu HONDA 650 NTV REVERE.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v sídle autoškoly. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz.

  • zkouška z praktické jízdy 

Přihlásit se do kurzu v naší autoškole můžete hned několika způsoby:

Elektronický formulář – přihláška online

Pokud se osobně nedostavíte do pěti pracovních dnů potvrdit vaši přihlášku, tato bude stornována!