VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU

Vrácení řidičského průkazu

1

Zákaz činnosti řízení motorových vozidel
soud, magistrát
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského
oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jimž došlo
k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových
vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost. Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

2

12 BODŮ – BODOVÝ SYSTÉM

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského
oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly

3

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského
oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

Přihlásit se do kurzu v naší autoškole můžete hned několika způsoby:

 • osobní návštěvou autoškoly, pondělí a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod.
 • vyzvednutí přihlášky v prodejně nábytku v pasáži - pod autoškolou (v Přerově))
 • telefonicky na číslech 608 96 86 96 nebo 775 70 44 33
 • SMS zprávou - napíšete adresu a jméno a přihláška Vám bude zaslána e-mailovou zprávou na adresu info@autoskolaprerov.cz
 • stáhněte si přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti a vyplněné poslat poštou
 • vyplněním elektronického formuláře a osobním potvrzením do pěti prac. dnů

Elektronický formulář – přihláška online

Pokud se osobně nedostavíte do pěti pracovních dnů potvrdit vaši přihlášku, tato bude stornována!